Al local de la CNT de Sabadell

Entre el 13 de desembre i el 21 de gener.

L’exposició es divideix en 6 blocs temàtics: 

Les Arrels (1836-1874)

Els Orígens (1874-1910)

Els Primers Passos (1910-1931)

La Revolució (1931-1939) 

La Lluita (1939-1975)

La Reconstrucció (1975-2010)

Hi han participat entre altres:

L’historador Enrique Moradiellos

Ángel Olmedo

El lingüísta Noam Chomsky

La periodista Irene Lozano