Assessoria laboral gratuïta:

Divendres de 19 a 20h

Biblioteca i Centre de Documentació i Propaganda Llibertària:

Dilluns de 18 a 20h

Dimecres de 19:30 a 21:30h

Telèfon: 93 717 53 01

Correu electrònic: cntsabadell@cnt.es