En Joan Carles Silva Moreno, sembla ser que no sap el que li pot caure a sobre sinó paga el que deu a les seves ex-treballadores. Està clar que no sap on trepitja. En la reunió que vam tindre, es nota que en Joan Carles va perdut i molt. Va afirmar que tenia càmeres filmant al magatzem. Va afirmar que conservava els vídeos i que era la prova de que ell pagava certs diners en negre a les seves empleades . Ens va dir que aquests vídeos els faria servir per defensar-se davant del conciliador del Departament de Treball, que ha citat en Joan Carles Silva el 17 de novembre.

Només per aquests fets, confessats pel mateix Joan Carles, li poden caure diverses sancions per infraccions en l’ordre social. En aquest cas i només parlant d’aquestes irregularitats confessades pel mateix Joan Carles, parlem de possibles sancions d’entre 60 a 625 euros si son lleus, si son greus les sancions són de 626 a 6.250 euros i concretament aquestes confessions que va fer Joan Carles a la reunió, són faltes molt greus i la seva sanció és de 6.251 a 187.515 euros.

El Sindicat ha detectat unes 28 infraccions, no ens em posat a fer números, però veiem que li poden caure centenars de milers d’euros depenent de l’escala que se li apliquin les sancions. Per demostrar totes i cada d’aquestes infraccions ens facilita molt la feina que diverses ex-treballadores d’en Joan Carles Silva estan disposades corroborar totes i cada una de les infraccions comeses, davant d’un jutge si cal.

Durant el piquet informatiu que és va fer el dimecres 26 d’octubre, durant el dia del mercat, vam veure com la ciutadania d’Artés rebia de bon grat la informació que el Sindicat va anar repartint i veia clarament que els fets succeïts al Bar Polònia eren clarament un abús patronal que pretenia trepitjar els drets de les treballadores.

Si aquesta pressió Sindical no ha fet saltar els colorets a en Joan Carles, és normal, ja que per fer saltar els colorets a una persona, aquesta ha de tenir certa vergonya i sembla ser que en Joan Carles Silva d’això no en te.

 

CNT-AIT MANRESA. S. Premsa i Propaganda del SOV de Manresa de la CNT-AIT.