Seguint la crida  de la Secció Sindical de CNT a Telepizza i del SOV de Salamanca, des de la CNT Sabadell, vam realitzar una visita informativa als tres centres que l’ empresa té a la nostra ciutat.

Es van repartir octavetes i es va informar als motoristes i a tots/es els i les treballadors/es de la lluita de la Secció per aconseguir el plus de nocturnitat i per millorar l’estat dels ciclomotors de l’ empresa.
L’acollida dels treballadors/es fou molt positiva, els encarregats també van ser informats i tots comprenien i veien lògiques les causes de la lluita de la Secció.

Els treballadors/es també van ser informats de la jornada de boicot portada a terme el día 26 a Salamanca.

web de la secció sindical de CNT a Telepizza:

quienparteyreparte.blogspot.com