Amb data del 4 de març, la CNT de Barcelona desconvoca la vaga indefinida d’aturades parcials a Acaservi, l’empresa gestora de l’ atenció en carretera del Racc. La vaga, que es duia a terme als diferents torns de treball des de el passat 12 de febrer, finalitza després de que es retirés l’ ERO en aquesta empresa del Grup Racc. No obstant això, a l’ acord de retirada de l’ ERO, signat pel Comitè d’Empresa i aquesta, es materialitzen per aquest sindicat, futures lluites.

La CNT de Barcelona ha desconvocat aquest 4 de març la vaga indefinida a Acaservi després de 21 dies d’ aturades parcials als diferents torns de treball. El passat 18 de febrer, el Comitè d’Empresa donava a conèixer l’ acord pel qual l’ empresa retirava l’ ERO a Acaservi, una de les empreses del Grup Racc amenaçada per aquest acomiadament col·lectiu i única del Grup a on aquest sindicat té representació.Aquest acord consta dels següents punts:

-Retirada dels 13 acomiadaments previstos a Acaservi

-Contabilitzar les baixes voluntàries que s’ han donat al llarg del procès .

-Baixada del 5% del salari brut anual a la plantilla

-Compromís de no aplicar acomiadament col·lectiu fins desembre de 2013.

-Indemnització de 31 dies per any amb un màxim de 18 mensualitats més un lineal de 1000 euros. (Abans oferien 20 dies per any amb un màxim de 13 mensualitats)

Per a la CNT de Barcelona la lluita no acaba aquí: la Secció Sindical daquest sindicat a Acaservi ja va manifestar el seu desacord amb la baixada salarial del 5%. Aquesta mesura significa que l’ esforç i el sacrifici tornen a ser unilaterals, corrent per compte dels treballadors i treballadores.

A més, la CNT de Barcelona ha estat en tot moment en una situació de desavantatge quant a conèixer tota la informació que cal a l’ hora d’emprendre un procés negociador. Tot i que aquest sindicat era l’ únic convocant d’aquesta vaga que llavors es duia a terme, va ser exclòs del procés negociador en tot moment, arribant al punt de ser obviat, tant pel Comitè com per la pròpia empresa, a l’ hora de negociar o de tan sols conèixer, l’ acord de retirada de l’ ERO.

És per això que la CNT de Barcelona troba motius més que suficients pels que continuar lluitant: tant pel que fa a l’ acord assolit com arran de la situació en que s’ ha vist aquest sindicat quant al procés de negociació mentre es duia a terme la vaga.

-Premsa CNT Barcelona-