El company Julio, afiliat a la CNT Sabadell, va ser acomiadat el passat 19 de maig, pel simple fet de reclamar la categoria laboral que li correspon. Desde el febrer que l’empresa coneixia tant la reclamació del Julio com dels incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals. El març es va celebrar una reunió entre la Junta Directiva i RRHH amb la CNT i el company, on el Club es mostra preocupat per la denúncia que havia interposat aquest sindicat a inspecció de treball. El març té lloc l’acte de conciliació en el Tribunal Laboral de Catalunya, on no assisteix cap representant del Club, aquest es va límitar a enviar un certificat, sense informar a treballador i sindicat, afirmant que la categoria del Julio era la correcte.

Davant l’actitud del Club, el sindicat li comunica una interposició de denúncia davant la jurisdicció social i adverteix sobre l’inici d’un conflicte sindicat, oferint, com sempre les portes del diàleg.El Club Natació Sabadell respon amb l’acomiadament del company Julio. Julio portava més de 8 anys treballant com a Tècnic de Manteniment el Club, sense cap problema fins el moment, tot i que havia reclamat reiteradament la categoria corresponent, no va ser fins a sindicar-se a la CNT i sota la inspecció de treball, que l’empresa va voler començar a escoltar-lo.

Entenem l’acomiadament com un clar cas de repressió sindicat contra el treballador per reclamar els seus drets. Els acomiadaments i l’incompliment en matèria de prevenció de riscos laborals que denúncia aquest sindicat, no són nous. Diversos socis i membres del Club denúncien la nefasta gestió de la Junta actual (www.indignatscns.com). A més el Club fou multat amb un milió d’euros per no tenir treballadors donats d’alta a la Seguretat Social.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/26/catalunya/1374857243_152823.html

http://www.elperiodico.com/es/noticias/deportes/deporte-catalan-moviliza-ante-las-inspecciones-los-clubs-2471969

http://www.marca.com/2013/07/03/mas_deportes/otros_deportes/1372866800.html

Julio, Readmissió ja!

Prou Repressió sindical!

club

 

Deixa un comentari