El Secretariat Permanent del Comitè Regional de Catalunya i Balears de la CNT va enviar el 25 de març un comunicat a l’atenció de la Sra. Ester Sara Cabanes i Vall, Directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de la Generalitat de Catalunya.

En el comunicat el sindicat ha traslladat la gravetat de la situació que s’està vivint als CRAE i altres centres semblants com els CREI dependents del seu departament, alhora que ha exigit de forma immediata diverses mesures que considera CNT considera imprescindibles per mantenir la qualitat del servei i alhora garantir el treball del personal laboral en condicions de seguretat i salut.

Algunes d’aquestes mesures són les actualitzacions de totes les avaluacions de riscos i planificacions de l’activitat preventiva, tant pels riscos biològics com psicosocials i l’elaboració d’un protocol comú per a tots els centres que inclogui com a mínim controls periòdics per diagnòstic, mesures d’aïllament, reforços de les plantilles i la limitació de la prolongació de jornades i respecte als descansos mínims que garanteix l’ET.

CNT també ha reclamat una partida pressupostària extraordinària per a garantir totes aquestes mesures i la creació d’una mesa sindical amb tots els sindicats amb implantació al sector, atesa la gravetat de les circumstàncies.

 

Olot, 25 de març de 2020.

Generalitat de Catalunya

Direcció General de l’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Avingudadel Paral·lel, 52

08001 Barcelona

Sra. Ester Sara Cabanes i Vall

Directora general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència

Benvolguda,

Ens dirigim a la seva institució per traslladar-los la nostra més enèrgica protesta per la situació que a dia d’avui es viu en els Centres Residencials d’Acció Educativa, especialment en aquells concertats amb entitats privades.

En la nostra condició de sindicat amb implantació en el sector hem de fer-los saber que s’han iniciat diverses denúncies a la Inspecció de Treball pels greus incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, i de les quals considerem que l’innacció de la DGAIA és una de les principals causes.

Manca d’actualitzacions de les avaluacions de riscos i de les planificacions de l’activitat preventiva, no només en la consideració dels riscos per contagi biològic que suposen el COVID-19, si no l’avaluació de l’impacte dels riscos psicosocials que les mesures que en molts casos s’estan adoptant per la plantilla: jornades prollongades, torns de 12 hores o més o fins i tot confinaments parcials o totals del personal laboral en els centres com a mesures de contenció i aïllament que xoquen frontalment amb el dret al descans i la conciliació laboral i familiar de les professionals del sector.

Com a titular del servei d’atenció a aquestes infants i adolescents els reclamem que s’adoptin les següents mesures amb caràcter immediat:

a) exigir a totes les entitats que gestionen CRAE que realitzin actualitzacions de les avaluacions de riscos i de les planificacions de l’activitat preventiva pels factors de risc biològics i psicosocials que es deriven del COVID-19 i l’estat d’alarma.

b) Elaborar un protocol comú d’actuació en cas de confirmar-se contagis per COVID-19 tant en personal laboral com en infants o adolescents del centre, o per aquell personal que estigui en quarantena preventiva per exposició a casos confirmats o sintomàtics del COVID-19. Aquest protocol haurà de contemplar, al menys:

  • Controls ràpids periòdics en els centres per diagnosticar positius COVID-19, especialment en menors per ser vectors asintomàtics.

  • Mesures d’aïllament en casos positius i de quarantena.

  • Reforços de les plantilles amb professionals per cobrir baixes laborals.

  • Establiment de jornades màximes de 12 hores respectant descans setmanal mínim previst a l’Estatut dels Treballadors

c) Acompanyar aquest protocol d’una partida pressupostària de la Generalitat extraordinària per fer front a les mesures i garantir l’efectivitat i qualitat del servei als CRAE i, alhora, les mesures mínimes de seguretat i salut per al personal laboral.

d) Establiment d’una mesa sindical amb tots els sindicats amb implantació al sector, atesa la urgència i gravetat de la situació.

Des de la Confederació Nacional del Treball considerem que aquestes mesures són les mínimes indispensables per fer front a la situació d’emergència que es viu als CRAE i altres centres similars com els CREI, etc.

Restem a la seva disposició per a atendre dubtes o qualsevol altra qüestió relacionada.

Esperant la seva resposta, rebin una salutació cordial.

Atentament,
Marcel Surinyach

Secretari d’Acció Sindical i Jurídica

Secretariat Permanent del Comitè

Regional de Catalunya i Balears

Confederació Nacional del Treball

Deixa un comentari