El nostre model sindical

L’acció sindical de la CNT es porta a terme de dues formes diferents: una, a les mitjanes i grans empreses, on s’actua a través de les seccions sindicals constituïdes legalment, i una altra, en les empreses petites o a l’economia submergida on l’acció sindical la realitza el propi afiliat/s i el sindicat.

A la petita empresa i l’economia submergida

En aquestes condicions, la CNT desenvolupa un model sindical basat en el sindicat directament. Depenent del tipus d’empresa i el volum d’afiliats es constituirà o no la secció sindical de CNT. En cas que no es constitueixi una secció sindical no vol dir que un treballador no pugui reclamar els seus drets o millores laborals. El sindicat comunicarà a l’empresa mitjançant burofax l’afiliació del treballador o treballadora, amb la taula reivindicativa corresponent i la solicitud de transferència directa de la quota sindical.

En aquestes condicions també pot ser necessària l’acció directa (sense intermediaris) i la solidaritat. L’acció directa i la solidaritat seran els mètodes a emprendre en empreses on les vulneracions dels drets laborals siguin més flagrants: empreses amb treballadors sense contracte, empreses amb treballadors a mitja jornada que realitzen jornades completes i que no se’ls hi abona, casos de mobbing, etc.

Si hi ha conflictes en aquests sectors, els companys de CNT que treballen en grans empreses donen suport i ajuden als afiliats de CNT d’aquests conflictes.

Tot això es fa a través de la coordinació dels sindicats de la CNT.

La CNT ve denunciant sistemàticament la situació laboral de sectors com el del comerç, hosteleria, construcció, les dones de fer feines, els jornalers del camp,etc.

A més, portem la informació des d’aquests sectors de condicions laborals més dures fins les empreses on els treballadors estan en millors condicions. Només amb la comprensió i el suport de tots els treballadors, independentment d’on treballin, és com l’acció sindical és coherent i realment solidària, en cas contrari es cau en el corporativisme i en el campi qui pugui.

En aquests sectors, la CNT desenvolupa una contínua tasca d’informació, així estem aconseguint, al marge dels sindicats “representatius”, que els treballadors exigim els nostres drets, que perdem la por i que recobrem la il · lusió per organitzar-nos i defensar junts la nostra dignitat.

A les grans i mitjanes empreses


Els afiliats a CNT practiquem l’acció sindical a través de les Seccions Sindicals, mai a través dels comitès d’empresa.

La secció sindical és el conjunt de tots els afiliats de CNT en una empresa, per això són tots els afiliats, i no només els delegats, els que porten endavant l’acció sindical: informació als treballadors dels plans i actuacions de l’empresa, denúncia de les infraccions de normatives, lleis i convenis, defensa dels companys que tinguin conflictes amb el patró, elaboració de plataformes reivindicatives, organització de campanyes de solidaritat amb treballadors d’altres empreses o sectors, etc.

Els comitès d’empresa treuen el protagonisme als treballadors perquè són ells els que ho porten tot, no deixen espai perquè la resta dels treballadors participin, proposin i decideixin. A més, els membres dels comitès tenen privilegis respecte a la resta de companys, no poden ser acomiadats mentre siguin del comitè i durant un any després, tenen hores sindicals que en molts casos les empren com els dóna la gana, i el més greu, molts d’ells no van al seu lloc de treball, s’acostumen a les reunions amb l’empresa i a les negociacions diàries, al poc temps es porten millor amb l’empresa que amb els seus companys, arribant en alguns casos a firmar acomiadaments contra la voluntat dels treballadors/es per tal de mantenir el seu lloc de treball i els seus privilegis com a delegats.

Els delegats de les seccions sindicals de CNT són rotatius entre els afiliats a la Secció, quan se’ls nomena per una assemblea per assistir a una negociació són nomenats exclusivament per a un tema concret i amb les posicions que l’assemblea fixi exactament, a més en aquesta negociació no poden signar res que els treballadors no hagin decidit en assemblea.

Els delegats de les seccions sindicals de CNT estan en el seu lloc de treball, res de sindicalisme professional.  Els delegats de la CNT no tenen hores sindicals.

Els afiliats i afiliades a CNT pensem que la informació és fonamental, per això la nostra acció sindical té un pilar important en la contínua informació als treballadors. Si un treballador està informat dels seus drets, de la situació dels seus companys, de la situació d’altres treballadors d’empreses o rams diferents, dels problemes del seu entorn, etc, serà més procliu a ser lliure, a ser independent, a ser tolerant, a ser solidari, a no deixar-se intimidar i a exigir les seves reivindicacions. És a dir, fomentem una acció sindical participativa, solidària, no burocràtica, enganxada als treballadors, allunyada dels despatxos.