Una possible reforma penal de la qual poc coneixem excepte el que s’ha anat publicant als mitjans de comunicació i que ve a dir que de l’actual llei de terminis, es tornaria cap a un sistema de supòsits, com el vigent de 1985 a 2010, quan avortar a Espanya era delicte excepte en casos de violació, risc per a la salut física o psíquica de la dona o malformació fetal.

En resum, la previsible reforma de la llei de l’avortament suposa canviar el de les 14 setmanes, obligar al permís matern i patern de les joves de 16 i 17 anys i limitar la despenalització al risc de salut per a la dona.

Poca informació, ostracisme i falta d’aportació de l’avantprojecte de reforma penal de llei de l’avortament a altres partits polítics.

Una llei que des de la seva existència, amb major o menor enduriment, criminalitza i penalitza a les dones que decideixen practicar un avortament i que s’està gestant des del Ministeri de Justícia. No és casual que una qüestió de salut estigui sent reformada i liderada per Justícia, amb una connotació repressiva i punitiva en la seva legislació penal.

Segons Europa Press, també volen influir mitjançant la reforma legislativa en la regulació de l’objecció de consciència dels professionals sanitaris, la informació que reben les dones quan sol·liciten l’avortament –un diputat d’UPN ha demanat que se’ls mostrés una ecografia– o la perspectiva de gènere en l’ensenyament sanitari i afectiu sexual.

La maternitat i l’avortament és una qüestió de salut biopsicosocial, és un dret d’opció sobre la salut reproductiva i del propi cos de les dones, en el qual ni Estat ni Església han d’intervenir. Cada dona pot decidir interrompre l’embaràs per circumstàncies molt diverses i ningú està legitimat per fer un procés moral sobre això. Des del punt de vista legal, hauria de desaparèixer del Codi Penal i des del sanitari s’hauria de regular l’objecció de consciència perquè es garanteixi que en tots els hospitals públics existeixi personal sanitari per atendre les demandes de les dones.

La interpretació restrictiva del que sembla serà la reforma de la llei de l’avortament suposaria tornar a una situació d’avortament clandestí i d’enormes desigualtats on molt poques podrien fer-ho aquí, algunes podrien fer-ho fos i unes altres posarien en risc la seva vida recorrent a mètodes clandestins.

És una ofensiva ideològica i política contra els drets de les dones en general, i les treballadores en particular ja que les desigualtats generades implicaran que segons la classe social de la qual es provingui, la decisió d’avortar estarà determinada per la capacitat econòmica de la dona i el seu entorn.

Les dones tenim la plena capacitat ètica per decidir sobre tots els aspectes de la nostra vida, particularment sobre aquells tan íntims com la sexualitat i la maternitat com una possibilitat.

Per tot això CNT  vol mostrar el seu rebuig a la reforma de Llei 3/2010 de Salut Sexual i Interrupció Voluntària de l’Embaràs i reivindica la llibertat sexual i reproductiva de les dones i homes, així com explicitar la seva oposició a qualsevol reforma legal que suposi una restricció dels drets de les dones treballadores, que són les que tenen més problemes i limitacions a l’hora d’aconseguir ajustar la seva vida laboral i reproductiva.

 Mireu també:

Contra la imposició de la família. Avortament lliure i gratuït

image