Des de la CNT de Barcelona volem posar en coneixement del personal adscrit al conveni col·lectiu del Transport Sanitari i de tota la classe obrera, l’obertura d’una campanya d’informació i conscienciació sobre la nostra situació, que tindrà com a objectius:

– Realitzar una crida a l’organització de tot el personal (tant de mobilitat com d’oficina i manteniment) de les empreses enquadrades en el sector, sense professionals del sindicalisme, per començar a prendre l’iniciativa de la lluita en el sector. Des de CNT plantegem la lluita des de les seccions sindicals, rebutjant el joc electoral dels comitès d’empresa.
– Oferir una alternativa de lluita basada en les assemblees decisòries en els centres de treball, i en la posada en pràctica de mesures encaminades a millorar la situació dels treballadors del sector.
– Impulsar inmediatament tantes accions com siguin necessàries per aconseguir fer retrocedir a la patronal i als diferents Governs, en el seu intent de precaritzar cada vegada més les nostres vides.
– Promoció de l’ús de les eines de la classe obrera, com són la vaga, el boicot i el sabotatge, per aconseguir els objectius plantejats.
– Fer partícip a la resta de la classe obrera de la nostra situació, entenent que aquesta influeix notable i directament en la seva pròpia vida mitjançant l’accés als serveis sanitaris.

Entenem, i així s’ha demostrat al llarg del temps, a tot arreu, que la lluita serà l’única manera de frenar l’avanç dels Governs en les seves retallades. Per tant, no cal quedar-se de braços creuats mentre esperem que polítics o sindicalistes professionals ens solucionin els nostres problemes.

Aquesta campanya buscarà a més, promoure la reflexió sobre com és i com hauria d’organitzar-se el sistema de salut. El que coneixem com a sanitat pública, està dissenyada per a el “públic”, entès com a ens passius que reben sense proposar ni responsabilitzar-se de gens, i mai des de ni per a el “poble”. Per tant, per buscar un altre model de salut, farem una crida a la reflexió i participació col·lectiva que ens permeti, mentre resistim l’atac dels Governs, plantejar solucions als nostres problemes sanitaris, que realment mereixin la pena.

Lluitem per una vida més justa, prenguem el control de les nostres vides.

Secció Sindical del Transport Sanitari – CNT-AIT Barcelona

PEGATINA-AMBULANCIAS-CAT