El passat Diumenge 3 de Juny, el sindicat de la CNT de Sabadell va realitzar un curs d’acció sindical i normativa orgànica per als afiliats/des.

En aquest curs, es va parlar de com funciona i s´estructura la CNT, com ens relacionem i coordinem els diferents sindicats a nivell regional, confederal i internacional i les garanties de decisió de qualsevol afiliat dins la organització.

També es va parlar de l´anarcosindicalisme, com es porten a terme les lluites a les empreses des de les seccions sindicals, enlloc del sistema dels comitès d’empresa i com es relacionen les seccions amb els sindicats.

Davant la bona resposta dels afiliats/des del sindicat i de l´èxit del curs, des de la secretaria d’acció sindical no dubtem seguir amb la formació dels treballadors/es per als treballadors/es amb nous cursos per a afiliats.

 Sec. Acció sindical de la CNT de Sabadell.