* Dilluns 7 de Gener a les 16:00 hores: MANIFESTACIÓ a Plaça de la Llibertat (Granollers).

* Dimecres 9 de Gener a les 11:00 hores: MANIFESTACIÓ a Plaça de l’Escorxador (Les Franqueses).

* Dissabte 12 de Gener a les 17:00 hores: MANIFESTACIÓ a la Plaça de la Corona (Granollers).

* Dilluns 14 de Gener a les 11:00 hores: MANIFESTACIÓ al Carrer Primer Marquès Franqueses (Granollers) davant l’INEM.

* Diimecres 16 de Gener a les 17:00 hores: MANIFESTACIÓ a la Plaça Santa Eulàlia (Les Franqueses)

* Dissabte 19 de Gener a les 17:00 hores: MANIFESTACIÓ a la Estació Granollers Centre (RENFE).

 

Solidaritat amb els treballadors d’IMESAPI en vaga:

Titular: Sindicato de Oficios Varios de Granollers

Nº de comte: 2100 (La Caixa)-0330-92-0101640016