Recordeu que és de 10 a 17h, obert a tothom i gratuït.

Matí: Acció Sindical

1- Qué és i com funciona la CNT
2-La CNT al lloc de treball: les seccions sindicals.
3-L’acció sindical a les empreses: Gran, Mitjana i Petita Empresa
4-Casos pràctics i reals d’acció sindical a les empreses.

Tarda: Contractes, Nòmines i Convenis Col·lectius

1-Introducció a les normes bàsiques de llei laboral
2-El Contracte de Treball: Tipus i clàusules més habituals
3-El Conveni Col·lectiu: Què és, contingut principal i com buscar el propi conveni
4-La nòmina: Dinàmica, conceptes i càlcul de la nòmina
(Si dóna temps: Règim sancionador i acomiadaments)

Us esperem.
Acció Sindical CNT Sabadell
Sense alliberats ni subvencions.

Cartell curs 8 de Novembre 2014