La secció sindical de CNT, de la que formen part la meitat dels treballadors del servei Municipal de Treball i empresa de Cerdanyola, alerta del perill d’aplicar rebaixes a les categories dels treballadors que ofereixen aquest servei de l’Ajuntament.

 

Dimecres passat, la secció sindical de CNT va presentar un informe on s’avalua la situació de les persones que formen part del Servei Municipal de Treball de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, que es troben en un procés de regularització. Aquest informe analitza la situació actual de Can Serraparera i ofereix una proposta organitzativa viable i ajustada a la realitat del servei.

L’informe es va presentar a l’Ajuntament i als diferents agents socials coincidint amb la constitució de la mesa de negociació municipal, a la qual inicialment s’havia convidat a la secció sindical de CNT, formada pel 50% dels treballadors de Can Serraparera. Posteriorment, es va limitar l’accés i la mesa havia de debatre la participació dels treballadors de la secció sindical a la mateixa. A data d’avui l’Ajuntament encara no ha confirmat l’assistència dels treballadors a la mesa.

És a la mesa de negociació municipal on es debat el procés de regularització del servei de Can Serraparera, a partir del qual l’Ajuntament planteja una rebaixa de les categories laborals de la major part de la plantilla.

La Secció de CNT, ha elaborat aquest informe on es detallen els motius pel qual es considera que aquesta rebaixa de les categories laborals suposaria posar en perill el manteniment del Servei Públic, degradant la qualitat de l’atenció a les persones i generant conseqüències econòmiques desastroses que podrien impedir, inclús, la capacitat de consecució de subvencions públiques d’ocupació i empresa, importantíssimes per a la nostra ciutat.

La secció sindical de CNT a l’Ajuntament ha fet arribar als agents de la mesa la seva disposició al diàleg constructiu amb totes les parts que podrien donar una solució adient a la problemàtica, i insisteix en la importància de poder participar a la mesa de negociació on es tracti aquest tema. De fet, sempre s’ha demanat la participació a la mateixa amb veu i sense vot.

 

Per més informació:

http://cerdanyolainforma.com/2017/03/23/lajuntament-de-cerdanyola-no-assegura-els-llocs-de-treball-a-can-serraparera/

http://www.cerdanyolaoberta.cat/content/can-serraparera

Deixa un comentari