El judici va tenir lloc el 19 de setembre al Jutjat numero 2 de Sabadell està pendent de sentència.


Segons el sindicat CNT, l’aprovació de la modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’ajuntament assigna sous més baixos als treballadors que van veure reconegudes les seves condicions laborals per sentència judicial.
El passat mes de setembre de 2022, el ple municipal va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Cerdanyola.
Es tracta d’un document on han de constar tots els llocs de treball d’una administració, i és en aquest document on es fixen les retribucions dels diferents llocs. En aquesta modificació, entre d’altres, es van crear els llocs de treball de 7 afiliats de CNT, on els fixaven unes retribucions inferiors a altres llocs de treball de la mateixa categoria.


Des del sindicat, afirmen que -“l’Ajuntament no justifica per quin motiu un tècnic superior d’ocupació, que és el lloc que ocupen els treballadors demandants, ha de cobrar menys que els altres tècnics superiors del consistori.

Fonts de CNT afirmen que el 2020 l’Ajuntament va presentar una proposta de RLT on es reconeixia als afectats com a tècnics mitjans, és a dir, una categoria inferior. El sindicat va presentar al·legacions el novembre de 2020, però no va fer falta resoldre-les, perquè el mes de desembre va sortir la sentència que declarava els treballadors com a tècnics superiors”.

Els treballadors afectats afegeixen que, malgrat que la RLT es va consultar amb els delegats sindicals de la mesa general de negociació de l’Ajuntament, “es va denegar la participació de CNT amb veu i sense vot, malgrat que en aquell expedient es creaven els llocs de treball de la major part de la seva afiliació”.

Per a la CNT és clar que, com que l’ajuntament no va poder rebaixar-los la categoria, ara miren de rebaixar-los el sou per una altra via, i això vulnera el dret a la llibertat sindical, doncs la nova RLT castiga clarament als treballadors que van interposar la demanda.

Deixa un comentari