La CNT ha iniciat els tràmits legals oportuns per aconseguir la subrogació de diversos treballadors disconformes amb el resultat de la fallida de Spanair. El frau comès a Spanair va destruir milers de llocs de treball directes i indirectes i els “agents socials” implicats en la gestió de l’ERO es van donar molta pressa a tancar el procés amb el menor escàndol possible per evitar que es donessin a conèixer les implicacions polítiques de aquest cas (en el consell d’administració figuren importants empresaris catalans amb vinculació amb CiU, i PSC). Davant aquest despropòsit la CNT ha actuat no només contra Spanair sinó també contra aquelles empreses que han volgut treure partit del “pastís” sense assumir les responsabilitats oportunes. Vueling, Ryanair i Groundforce UTE s’han fet càrrec de diversos serveis que Spanair ha deixat vacants en diversos aeroports sense assumir un sol lloc de treball. Al seu torn ha pretès utilitzar aquesta circumstància per intentar “pescar” treballadors i treballadores de Spanair sota condicions de treball veritablement medievals aprofitant-se del clima de pànic i la necessitat de la gent. En l’actual context de crisi la CNT pensa que no s’ha fet prou esforç per aconseguir que aquells treballadors i treballadores que desitgessin continuar treballant poguessin conservar els seus llocs de treball i per això ha activat un recurs que va quedar sense explorar en la taula de negociacions (d’on es va excloure a la CNT …) D’aquesta manera la CNT, a través del seu Gabinet Tècnic Confederal, ha decidit emprendre en solitari un camí que considera molt més digne i per tant ha obert diverses vies legals per forçar el compliment del Conveni de Sector , del qual ara sembla que ningú es vol acordar, i que obligaria a les empreses a subrogar part de la plantilla de Spanair proporcionalment a les rutes absorbides arran de la fallida. En aquests moments es fa necessari per al conjunt de la classe treballadora elaborar les estratègies i eines necessàries per a la protecció i defensa dels llocs de treball. I per això la CNT posa a disposició dels treballadors i treballadores els seus recursos i idees per a, entre tots, buscar solucions al desastre que ens condueix inexorablement cap als 6 milions d’aturats.

www.cnt.es / hospitalet