10:00h. Presentació del curs.

10. 15h. Activitat de la Federació Local de CNT i constitució de Seccions
Sindicals. Tècnica expositiva.

-Organització de la FL. Secretaries de Jurídica i Acció Sindical: assessorament.
-Seccions sindicals: treball previ. Legitimitat i drets de les seccions sindicals.
-Constitució de les seccions sindicals: moment crític.
-Acció preventiva: blindatge.
-Secretaries de la Secció Sindical. Desenvolupament del treball de les secretaries.

12:00h. Descans.

12. 15h. Activitat de la Federació Local de CNT i constitució de Seccions Sindicals. Casos pràctics.

1. El sindicat davant l’atenció a nova afiliació
2.Creació Secció Sindical. Taula Reivindicativa (cas a desenvolupar per vosaltres)

13:30h Descans

13:45h. Activitat de la Federació Local de CNT i constitució de Seccions Sindicals.
Casos Pràctics.

3. Organització de la Secció Sindical. (cas a desenvolupar per vosaltres)

14:30h. Dinar

16:45h. Activitat de la Federació Local de CNT i constitució de Seccions
Sindicals. Casos Pràctics

4. Comitè Local. Relació de les Seccions Sindicals amb la F.L. (cas a desenvolupar per
vosaltres)

17:30h. Estructura de la CNT i Unitats Organitzatives Bàsiques. Tècniques grupals

1. Concepte Federalisme. Pluja d’idees. 20 Minuts
2. Estructura territorial i de ram. Tècnica Philips 66. Desenvolupament 40 minuts.

Resum i globalització a través tècnica expositiva amb suport de power point.

18:30h. Unitats organitzatives bàsiques. 30 minuts

– Exposició i resolució de dubtes sobre el temari.

19. 00h. Descans.

19. 15h. La presa d’acords. Els Plens. Tècnica Expositiva. Òrgans de gestió i estructura dels comitès. Àmbit i funcions dels comitès.  Plenàries.

19:45h. La presa d’acords. Cas Pràctic (veure supòsits pràctics n. 4).

– Elaboració d’una ponència de refundició. Rol Playing. 45 min.

20:15h. Avaluació i Tancament Curs. 15 min.