Horari del 6 al 30 d’agost:

-Dilluns de 20 a 22h

-Dimecres de 18 a 20h: Assessoria Sindical

A partir del 31 d’agost tornarem a disposar d’Assessoria Jurídico-Laboral cada divendres de 19 a 20h

CNT-AIT Sabadell