L’any 2013, diversos grups de tendència llibertària d'arreu de Catalunya 
vam constatar que ens faltava una xarxa comuna que ens ajudés a 
conèixer-nos i a organitzar-nos en col·lectivitat. A partir d'aquí, van 
sorgir les primeres trobades, les quals van confluir en un Congrés 
Fundacional que va dur a la creació de la Federació.

Neix la Federació Anarquista de Catalunya (FAC), formada per divuit 
grups. La FAC pretén esdevenir un espai de trobada, coordinació i 
organització pels col·lectius integrants. La llibertat, la igualtat en 
tots els àmbits  -gènere, raça, espècie-, la solidaritat i el suport 
mutu, així com l’oposició l'Estat, la propietat i les estructures i 
institucions religioses, són els principis sobre els quals ens movem. 
Els nostres objectius, enfrontar-nos a l'autoritat i difondre un altre 
tipus de cultura que fomenta dinàmiques de lliure associació entre 
individus capaços de respondre a les seves necessitats de manera 
autònoma, fora de qualsevol mena de dominació.

No pretenem ser unes noves salvadores. La nostra finalitat principal és 
la de donar respostes reals als problemes quotidians. Creiem que com 
millor es demostra la teoria és amb els fets. Volem retornar la lluita 
al carrer i el poder al poble, prenent-lo a un govern que s'ha 
autonomenat gestor de les nostres vides. Qui pot saber millor quins 
problemes afecten a la gent que els col·lectius de cada barri, escola, 
lloc de treball... ?

Ja no en tenim prou amb declaracions, manifestos, lectures, manuals, 
pensaments i tot allò que ens pot aportar un corpus intel·lectual que 
ens permeti identificar-nos amb una ideologia determinada. Només ens 
valdrà el verb quan siguem capaços de conjugar-lo amb accions que 
construeixin noves realitats.

És necessari anar cap a una nova societat, que sigui capaç de superar 
les formes de dominació i explotació capitalistes en la seva totalitat. 
Es en aquesta posició on necessàriament s’han ubicar la ideologia i el 
pensament llibertaris i anarquistes,  per tal de construir una opció 
política, social, cultural i econòmica que interpel·li directament al 
sistema imperant.

La responsalitat és nostra

Per més informació
http://www.federacioanarquista.org/
Contacte: federacioanarquista@riseup.net

Deixa un comentari