-Aquesta nova secció sindical es suma a les ja constituïdes a diversos centres de The Phone House de Barcelona, Manresa, Madrid i Iruña. -Entre les principals revindicacions de les seccions estan:

  • La retribució dels festius com a tals i l’eliminació de les hores extres.
  • La ordenació dels horaris, temps de treball i vacances. Confecció d’un Calendari Laboral anual pactat entre el Sindicat i l’Empresa.
  • Establiment d’un sistema de comissions i primes homogeneitzat, eliminant la discrecionalitat i arbitrarietats actuals.
  • Possiblitat de que les treballadores es puguin assentar durant la jornada, així com un plus de vestimenta quan l’empresa obligui a portar un determinat tipus de roba.
  • Accés a la informació fiscal, contable i mercantil de l’empresa, sense restriccions ni limitacions de cap tipus.
  • Aplicació del conveni que correspon a les treballadores de la secció per la seva tasca, el Conveni Col·lectiu del Comerç del Metall de la Província de Barcelona

Les primeres seccions en crear-se fóren les d’Iruña i Madrid, al mes de maig, posteriorment es crearen noves seccions a Manresa i Barcelona. L’empresa de moment només ha acceptat petites millores on s’han creat les seccions de la CNT, com la instal·lació de banquetes perquè les treballadores es puguin assentar, la no obligació a portar una determinada vestimenta i millores en l’acondicionament dels locals.

The Phone House no només es nega a negociar el conveni que els hi pertany a les treballadores, si no que tampoc compleix el conveni vigent i intenta assetjar psicològicament a les treballadores que s’organitzen a la CNT. Aquesta actitud bel·ligerant de l’empresa ha provocat com a resposta noves denúncies i concentracions i manifestacions a Madrid i Iruña, així com la creació de noves seccions sindicals a la província de Barcelona.

Desde la CNT fem una crida a totes les treballadores de The Phone House a perdre la por i a organitzar-se amb el sindicat per defensar els seus drets laborals. Com més siguem i més unides estiguem, menys dificultats tindrem per fer front als abusos de l’empresa.

Bilbondo_thephonehouse

CNT Sabadell (The Phone House Barberà del Vallès): cntsabadell@cnt.es Assessoria Laboral, dimecres de 18 a 20h i divendres de 19 a 20h CNT Manresa sov@manresa.cnt-ait.es http://cnt-ait-manresa.blogspot.com.es/ CNT Barcelona sov@barcelona.cnt.es http://cntbarcelona.org Seccions Sindicals CNT Iruña i Madrid http://nosreilusionamostp.wix.com/phssm